Image

MNA Nurses Pledge

Dengan Penuh Kesedaran & Tanggungjawab
Kami Berikrar Di Majlis Perhimpunan Ini
Bahawa Kami Akan Sentiasa Berdisplin
Dalam Menyempurnakan Tugas Kami Dengan Penuh Keikhlasan
Dan Kejujuran Dengan Mengikut Kod Etika Jururawat
Disamping Menghayati Nilai-Nilai Budaya Korporat
Penyayang, Kerja Berpasukan & Profesionalisme Dalam Kerja Kami
Kami Berjanji Akan Menjalankan Amalan Kerja Yang Selamat
Kepada Pesakit & Diri Sendiri
Kami Akan Berikhtiar Seberapa Yang Terdaya Untuk Meningkatkan
Taraf Profesionalisme Kami