MNA Nurses Pledge

Dengan Penuh Kesedaran & Tanggungjawab
Kami Berikrar Di Majlis Perhimpunan Ini
Bahawa Kami Akan Sentiasa Berdisplin
Dalam Menyempurnakan Tugas Kami Dengan Penuh Keikhlasan
Dan Kejujuran Dengan Mengikut Kod Etika Jururawat
Di Samping Menghayati Nilai-Nilai Budaya Korporat
Penyayang, Kerja Berpasukan & Profesionalisme Dalam Kerja Kami
Kami Berjanji Akan Menjalankan Amalan Kerja Yang Selamat
Kepada Pesakit &  Diri Sendiri
Kami Akan Berikhtiar Seberapa Yang Terdaya Untuk Meningkatkan
Taraf Profesionalisme Kami
 
       
About MNA Events and Activities News & Updates Contact Us
       
Vision, Mission & Objectives
MNA Executive Council
MNA Branch Chairman
SIG Chairman
MNA Staff
MNA Nurses Pledge
MNA Theme Song
Coming Events & Activities
Past Events & Activities
President Page
Publications
Affiliations
MNA Tokoh Jururawat
Major Achievements
The Pride of MNA
MNA Activities
Registration Fees
 
       
       
  | Disclaimer | Term Of Use | Copyright 2015 © Malaysia Nurses Association. All Rights Reserved.